logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Befordring af elever til specialskole og specialklasse

Børn, som er visiteret til specialskole eller specialklasse kan få gratis befordring i form af kørsel til og fra skole / sfo
Opdateret 23.01.2021

Sønderborg Byråd har på baggrund af Folkeskolelovens § 26 og 'Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen af 20. juni 2014' besluttet følgende omkring

Befordring af elever, som er visiteret til specialskoler og specialklasser

Hvem har ret til gratis befordring.

Hvis dit barn er visiteret til et undervisningstilbud i specialklasserække eller på specialskole af Sønderborg Kommune, kan dit barn få befordring mellem bopæl og skole efter samme afstandsregler som elever, som går på distriktsskolen.
Det betyder, at der ydes fri befordring til:

  • elever på 0. - 3. klassetrin, hvis skolevej er 2,5 km eller længere
  •  
  • elever på 4. - 6. klassetrin, hvis skolevej er 6,0 km eller længere
  •  
  • elever på 7. - 9. klassetrin, hvis skolevej er 7,0 km eller længere
  •  
  • elever på 10. klassetrin, hvis skolevej er 9,0 km eller længere
  •  

Der ydes ligeledes fri befordring til elever, som har kortere skolevej, men hvor skolevejen er skønnet trafikfarlig.
Afstanden vurderes ud fra googlemaps ad korteste vej eller stier, som ikke er trafikfarlige.
Der kan i særlige tilfælde bevilges kørsel ud fra kortere afstand ud fra en individuel vurdering af elevens sygdom eller fysiske og/psykiske handicap. Bevillingen gælder for højst et skoleår ad gangen, hvorefter der skal søges for endnu en periode. Man vil som en del af bevillingen lave en handleplan, omkring arbejdet med at gøre eleven i stand til at befordre sig selv.

Læs mere her!