logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Frivillighedens Hus

Frivillighedens Hus

Velkommen til Frivillighedens Hus

I Sønderborg Kommune er det frivillige, sociale og sundhedsfremmende arbejde samlet i Frivillighedens Hus i Perlegade. Velkommen i Frivillighedens Hus!

Frivillig forening - yoga

Frivilligguide - en guide til de frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger

Her kan du finde links og kontaktoplysninger til sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune.

Overrækkelse af blomster

Frivillighedsprisen

Frivillighedsprisen uddeles på frivillighedsdagen til en eller flere ildsjæle, der har gjort en særlig indsats inden for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område.

Pjecer om frivillige tilbud

Pjecer om frivillige sociale tilbud

Her kan du læse om, hvilke frivillige sociale og sundhedsfremmende tilbud, der eksisterer i de fire distrikter - Nordals, Alssund, Fjord og Sydals.

Tilskud til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde (serviceloven § 18)

Sociale foreninger, organisationer og grupper kan søge tilskud til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde.

Frivilligt og socialt omsorgsarbejde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt omsorgsarbejde (serviceloven § 79)

Den frivillige indsats, der kan søges tilskud til, sigter på at give større eller mindre grupper af pensionister øget velfærd, omsorg eller trivsel – eksempelvis skal aktiviteterne fremme socialt samvær, omsorg over for svage ældre, oplysning og sund livsstil med mere.

Forside af retningslinje

Retningslinje for forsikring af frivillig indsats

Her kan du læse om forsikringsordningen for frivillige, der udfører en frivillig indsats for kommunen i tilknytning til kommunale institutioner.