logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forebyggende hjemmebesøg

Her kan du finde svar på, hvad et forebyggende hjemmebesøg er.
Opdateret 11.05.2020

Et forebyggende hjemmebesøg er en individuel samtale som foregår i dit hjem

Seniorvejlederne har mulighed for at kontakte dig pr. telefon og drøfte din situation. Kommunens seniorvejledere har også mulighed for at deltage ved arrangementer, som foregår i dit nærområde og har et forebyggende eller sundhedsfremmende sigte.

Samtalen tager udgangspunkt i din hverdag, og vi drøfter de emner, som er vigtige for dig i forhold til at bevare et godt hverdagsliv. Det kan eksempelvis være din trivsel, dit sociale netværk, dine fritidsinteresser, dine boligforhold og overvejelser for fremtiden.

Seniorvejlederne kan ikke bevillige hjemmehjælp eller hjælpemidler men kan sammen med dig finde ud af, hvem der er den rette at tale med i din situation.

Hvad er formålet med besøget?

Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er:

  • at du styrkes i at udnytte egne ressourcer samt bevare eller forbedre dit funktionsniveau
  • at bidrage til at sikre, fastholde og øge din tryghed og trivsel i hverdagen
  • at rådgive og vejlede om sundhed og forebyggelse samt informere dig om aktiviteter, sociale tilbud og muligheder for støtte i lokalområdet.

Hvem kan få besøg?

Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til dig, der bor alene det år, du fylder 70. år.

Du modtager et tilbud i det år, du fylder 75 år, og igen, når du fylder 80 år. Herefter tilbydes du et årligt besøg fra det år, du bliver 82 år og så hvert år fremefter.

Tilbuddet gælder også borgere fra 65+, der er i særlig risiko for at få nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.

Du tilbydes ikke et forebyggende hjemmebesøg, hvis du modtager både personlig og praktisk hjælp fra hjemmeplejen.

Hvordan henvender vi os?

Du vil få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg pr. brev eller via et telefonopkald. De forebyggende hjemmebesøg er et tilbud, som du efter eget valg kan sige ja eller nej tak til.

Hvem kan henvende sig?

Hvis du vil høre mere om muligheden for et forebyggende hjemmebesøg, kan du, dine pårørende eller samarbejdspartnere kontakte seniorvejlederne.

Seniorvejlederne opfordrer dig til at tage kontakt, hvis du kender nogen i målgruppen 65+, som du tænker kunne have behov for et forebyggende hjemmebesøg.

Det kan være på baggrund af en bekymring eller en forandring hos eksempelvis en pårørende, en nabo eller en god ven. Måske er der tale om en ændret adfærd, nedsat energi eller livslyst, tiltagende isolation eller andre omstændigheder, der gør dig bekymret.

Du kan henvende dig anonymt med din bekymring.  

Kontakt:

Du kan ringe til en seniorvejleder mandag til torsdag mellem kl. 8 og 9 på tlf.: 88 72 41 83 eller sende en e-mail til seniorvejleder@sonderborg.dk