logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Modersmålsundervisning

Læs her om tilbud om modersmålsundervisning i skoleåret 2019/2020
Opdateret 27.05.2019

Modersmålundervisning

modersmaal.jpg

 

Sønderborg Kommune tilbyder modersmålsundervisning i forskellige sprog efter følgende retningslinjer:

 • modersmålsundervisningen er frivillig
 • alle elever, der ønsker modersmålsundervisning skal tilmeldes,
  også børn som modtager undervisning i dette skoleår
 • modersmålsundervisningen er gratis
 • tilmeldingen gælder hele skoleåret
 • der oprettes et hold, hvis der er 12 elever tilmeldt
 • undervisningen er normalt på 3 lektioner om ugen
 • undervisningen foregår på de skoler, hvor der er flest tilmeldte elever i det enkelte sprog
 • forældrene skal selv sørge for transport til og fra undervisningen
 • undervisningen foregår efter normal skoletid
 • der kan ikke vælges lærer, men kun det sprog, som barnet ønskes undervist i
 • hvis barnet ikke kan komme til undervisning, har forældrene pligt til at give skolen besked

EU og EØS lande

Lovpligtig undervisning, tilbydes alle elever i Sønderborg Kommune i 0. – 10. klasse, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i EU eller i en stat, der er omfattet af aftalen om EØS. Der tilbydes undervisning i den pågældende stats officielle sprog.

Tilmelding:

Elever på kommunens folkeskoler, kan finde tilmeldingsblanket på forældreintra, hvor den kan udfyldes og sendes retur på mail til mgoc@sonderborg.dk eller afleveres på skolen.

Kommende børnehaveklasseelever og elever på fri- eller privatskoler kan udfylde tilmeldingsblanketten her: (kun aktiv i tilmeldingsperioden)

Albansk, arabisk, bosnisk, farsi, kurdisk

Frivillig kommunal undervisning, som tilbydes elever i kommunens folkeskoler i 0. – 3. klasse.
I skoleåret 2019-2020 tilbydes der undervisning i albansk, arabisk, bosnisk, farsi, kurdisk.

Tilmelding:

Elever på kommunens folkeskoler får tilmeldingsseddel udleveret på skolen.
Tilmeldingen afleveres på skolen igen.

 

Tilmeldingsfristen er onsdag den 22. maj 2019

Der er ikke mulighed for tilmelding efter fristens udløb.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.