logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Modersmålsundervisning

Læs her om tilbud om modersmålsundervisning i skoleåret 2018-2019
Opdateret 22.11.2018

Modersmålundervisning

modersmaal.jpg

 

Sønderborg Kommune tilbyder modersmålsundervisning i forskellige sprog efter følgende retningslinjer:

 • modersmålsundervisningen er frivillig
 • alle elever, der ønsker modersmålsundervisning skal tilmeldes,

også børn som modtager undervisning i dette skoleår

 • modersmålsundervisningen er gratis
 • tilmeldingen gælder hele skoleåret
 • der oprettes et hold, hvis der er 12 elever tilmeldt
 • undervisningen er normalt på 3 lektioner om ugen
 • undervisningen foregår på de skoler, hvor der er flest tilmeldte elever i det enkelte sprog
 • forældrene skal selv sørge for transport til og fra undervisningen
 • undervisningen foregår efter normal skoletid
 • der kan ikke vælges lærer, men kun det sprog, som barnet ønskes undervist i
 • hvis barnet ikke kan komme til undervisning, har forældrene pligt til at give skolen besked

Sønderborg Kommune tilbyder undervisningspligtige børn i 0. – 9. klasse, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i EU eller i en stat, der er omfattet af aftalen om EØS, undervisning i den pågældende stats officielle sprog. Denne undervisning er lovpligtig.

Der bliver oprettet et hold, hvis der er mindst 12 elever tilmeldt og der kan ansættes en kvalificeret lærer.

Udover den lovpligtige undervisning, besluttede børne- og uddannelsesudvalget den 23. januar 2007, at kommunen også vil tilbyde modersmålsundervisning, for elever med baggrund udenfor disse områder.

Undervisningen tilbydes elever på kommunens folkeskoler i 0. – 3. klasse. Der bliver oprettet et hold, hvis der er mindst 12 elever tilmeldt og der kan ansættes en kvalificeret lærer.

I skoleåret 2018/2019 er der oprettet hold i følgende sprog:

Albansk, Arabisk, Italiensk, Litauisk og Polsk.

Tilmelding til modersmålsundervisning i skoleåret 2019/2020 finder sted i april/maj 2019.

Elever på kommunens folkeskoler kan finde tilmeldingsblanketten på forældreintra.

Kommende børnehaveklasseelever og elever på fri- eller privatskoler kan udfylde tilmeldingsblanketten på dette link. (kun aktiv i tilmeldingsperioden)

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.