logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Modersmålsundervisning

Læs her om tilbud om modersmålsundervisning i skoleåret 2021-2022
Opdateret 20.10.2021

Tilmelding til skoleåret 2021-2022 er afsluttet, og det er ikke længere muligt at tilmelde sig.

Tilmelding til skoleåret 2022-2023 sker i april/maj 2022.

Sønderborg Kommune tilbyder gratis modersmålsundervisning i forskellige sprog efter følgende retningslinjer:

  • modersmålsundervisningen er frivillig
  • alle elever, der ønsker modersmålsundervisning skal tilmeldes, også børn som modtager undervisning i dette skoleår
  • tilmeldingen gælder hele skoleåret
  • der oprettes et hold, hvis der er 12 elever tilmeldt
  • undervisningen er normalt på 3 lektioner om ugen
  • undervisningen foregår på de skoler, hvor der er flest tilmeldte elever i det enkelte sprog
  • forældrene skal selv sørge for transport til og fra undervisningen
  • undervisningen foregår efter normal skoletid
  • der kan ikke vælges lærer, men kun det sprog, som barnet ønskes undervist i
  • hvis barnet ikke kan komme til undervisning, har forældrene pligt til at give skolen besked

I skoleåret 2021-2022 undervises der i følgende sprog: polsk, rumænsk, spansk og arabisk.

EU og EØS lande

Alle elever i Sønderborg Kommune i 0. – 9. klasse, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er EU/EØS-statsborger, tilbydes undervisning i den pågældende stats officielle sprog.

Lande udenfor EU

For statsborgere fra lande udenfor EU tilbydes frivillig kommunal undervisning i kommunens folkeskoler i 0. – 3. klasse.