logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Pladsanvisning - book en plads til dit barn i institution

Book en plads, meld dit barn ud eller søg om friplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave.

Selvbetjening

Pladsanvisning | Book en plads til dit barn

Her kan du booke plads til dit barn, når det skal starte i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO eller klub.

Du skal bruge løsningen hvis du booke plads, melde ud eller søge om økonomisk friplads.

Det er som udgangspunkt mors cpr-nummer og NEM-ID, der skal benyttes. 

Opdateret 27.08.2020

Pladsanvisning overgår til booking

Pr. 01.09.2020 får Pladsanvisningen et nyt bookingsystem. Det betyder, at du selv skal booke en plads til dit barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.
Du kan allerede fra barnet har fået et cpr. nr., booke en plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub. Her kan du få et overblik over hvor og hvornår der er ledige pladser. 
Såfremt der ikke er en ledig plads i den ønskede dagpleje/institution, på den ønskede behovsdato, har du mulighed for, at skrive barnet op på en venteliste eller booke plads i en anden dagpleje/institution.

Ledige pladser fra ventelisten, tildeles automatisk fortsat efter gældende visitationskriterier herunder søskendekriteriet. 
Har du spørgsmål kan Pladsanvisningen kontaktes på tlf. 88 72 47 55 eller mail: pladsanvisning@sonderborg.dk.

I forbindelse med omlægning til nyt bookingsystem er adgangen til Den Digitale Pladsanvisning midlertidig lukket i perioden den 24. august til og med den 31. august.

Dagpleje eller vuggestue?

Er du i tvivl om du skal vælge dagpleje eller vuggestue - vi har samlet nogle faktuelle oplysninger, som du finder her - og som måske kan hjælpe dig.

Takster for pasning

Se en oversigt over, hvad det hver måned koster at have dit barn i dagpleje, vuggestue, børnehave. Priserne gælder fra 1. januar 2020.

Oversigt: Takster for pasning 2020

Fripladstilskud

Du kan få nedsat eller få bortfaldt betalingen for pasning, hvis din indtægt er under et vist beløb.

Læs mere: Fripladstilskud

Pasningsgaranti

Alle børn har ret til et dagtilbud fra 26 uger og til skolestart. Sønderborg Kommune har pasningsgaranti på alle områder. For de 0 – 6 årige tager kommunen, i det omfang det er muligt, hensyn til jeres ønske om et bestemt dagtilbud. SFO og klub tilbydes på den skole barnet er indskrevet. Se mere i pjecen.

Alle skal bruge nettet

Det er obligatorisk at bruge den digitale pladsanvisning. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice.

Sovende baby