logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Skoletilbud til børn med særlige behov

Her er en oversigt over skoletilbud til børn med særlige behov. Tilbuddene findes i form af specialklasser og specialskole.
Opdateret 22.09.2020

Sønderborg Kommune har flere specialundervisningstilbud til elever med særlige behov. Specialundervisning kan tilrettelægges på den enkelte almene folkeskole inden for skolens rammer, eller den kan finde sted i en specialklasse eller specialskole. Nederst finder du en oversigt over kommunens specialklasser på almene folkeskoler samt specialskolen Kløver-Skolen.

Visitation til specialklasse/specialskole 

Et undervisningstilbud i specialklasse eller på specialskole kan vurderes at være det mest hensigtsmæssige for barnet i kortere eller længere tid. På baggrund af henvisning fra distriktsskolens leder og i samråd med barnets forældre og skolens psykolog (fra PPR) kan barnet indstilles til specialundervisning uden for almenskolen. 

Visitationsudvalget i Børn og Uddannelse vil vurdere den konkrete henvisning, herunder vurdere barnets behov for et specialiseret undervisningstilbud. Visitationsudvalget vil også vurdere, om barnets specialundervisning bedst tilgodeses på almenskolen eller om barnets behov og funktionsniveau er i målgruppen for specialklasse/specialskole.

Specialundervisningstilbuddene tager udgangspunkt i Folkeskolelovens § 20, stk. 2.

Sønderborg Kommunes specialklasserækker og specialskole 

Her finder du en liste over folkeskoler, som har specialklasserækker samt specialskolen Kløver-Skolen. Specialklasserækkerne er delt op i målgrupper. Specialskolen Kløver-Skolen er undervisningstilbud ligeledes til forskellige målgrupper placeret i forskellige afdelinger.

Specialklasserække for børn med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder samt børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder

Broager Skole - specialklasserække 
Specialklasserækken dækker hele skoleforløbet 0. – 10. klasse
Skolen er distriktsskole for elever i område ”Jylland”
Skolen har Special-SFO
(se skolens hjemmeside her – nyt vindue)

Hørup Centralskole - specialklasserække
Specialklasserækken dækker hele skoleforløbet 0. – 10. klasse
Skolen er distriktsskole for elever i område ”Als”
Skolen har Special-SFO
(se skolens hjemmeside her – nyt vindue)

Specialklasserække for børn med generelle indlæringsvanskeligheder

Ahlmann-Skolen - specialklasserække 
Specialklasserækken dækker hele skoleforløbet 0. – 10. klasse
Skolen er distriktsskole for 0. – 4. klasse i hele kommunen og for 5. – 10. klasse for elever i område ”Als”ls”
(se skolens hjemmeside her – nyt vindue)

Nydamskolen - specialklasserække 
Specialklasserækken dækker 5. – 10. klasse
Skolen er distriktsskole for elever i område ”Jylland”
(se skolens hjemmeside her – nyt vindue)

Specialklasserække for børn med autismespektrumforstyrrelser

Nydamskolen – specialklasserække
Tilbuddet er målrettet normaltbegavede elever med autismespektrumforstyrrelser.
Specialklasserækken er under opbygning og vil på sigt omfatte hele skoleforløbet fra 0. – 10. klasse

Specialskole for børn med behov for vidtgående specialundervisning

Specialskolen Kløver-Skolen
Skolens ligger i Sønderborg, men modtager elever fra hele Sønderborg Kommune
Kløver-Skolen består af flere afdelinger placeret på forskellige adresser.

Kløver-Skolen - afdeling Huholt
Børn med behov for vidtgående specialundervisning grundet sociale og følelsesmæssige vanskeligheder 
Klassetrin: 0.-6. klasse

Kløver-Skolen – afdeling Kløver
Børn med behov for vidtgående specialundervisning grundet betydelig gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Afdeling A - betydelige gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Afdeling B - betydelige generelle indlæringsvanskeligheder

(se skolens hjemmeside her – nyt vindue)