Byggegrund på Ellestokken, Havnbjerg, Nordborg

Sønderborg Kommune sælger et unikt areal til seniorboliger - Ellestokken i Havnbjerg, 6430 Nordborg.
 
 

Oplev det perfekte sted til dit næste byggeprojekt: Ellestokken i Havnbjerg, 6430 Nordborg på 1.121 m² til tæt-lav seniorboliger.

Tæt-lav boligerne kan ifølge lokalplanen være fritliggende huse på små grunde eller række- og klyngehuse med fællesareal. Så her kan du opføre lækre seniorboliger på et skønt område i Havnbjerg. Her er hverken langt til Oksbøl Skov og de åbne marker eller indkøbsmulighederne i Havnbjerg centeret.

Matriklen er i øjeblikket et græsareal, som er bortforpagtet. Aftalen udløber den 31.08.2022 og kan opsiges med 1 måneds varsel.

Hvordan køber jeg grunden?
  1. Hent og udfyld købstilbuddet via knappen øverst på siden.
  2. Send købstilbuddet via Digital Post til Sønderborg Kommune - send som privatperson - send som erhverv
Er arealet byggemodnet?

Arealet er ikke byggemodnet, og det er købers ansvar at byggemodne området.

Hvad er bebyggelsesprocenten?

Bebyggelsesprocent maksimalt 30%.

Hvad er den maksimale bygningshøjde?

Den maksimale bygningshøjde er 6 meter.

Er der grundskyldsværdi i arealet?

Arealet har i dag en grundskyldsværdi på kr. 163.300,- og køber gøres opmærksom på, at værdien kan ændres afhængig af købers udnyttelse af arealet.

Må jeg anvende sprøjtemidler til at bekæmpe ukrudt, plantesygdomme mv. på grunden?

Nej, du må ikke anvende sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt, plantesygdomme, uønsket plantevækst, insekter m.v. samt kunstgødning på grunden.

Bestemmelse gælder for udendørs brug, og i det hele taget hvor der er risiko for nedsivning. Bestemmelse gælder for alle nuværende og fremtidige ejendomme inden for området, ligesom den gælder for fremtidige ejere. (tinglyst servitut: 08.04.2003-12602-45)

Er der andet jeg bør vide?
  • Der er tilslutningspligt til fjernvarme i området.
  • Matriklen er noteret som en samlet fast ejendom. Køber skal selv iværksætte og betale for tinglysning af købet og de omkostninger, som der er forbundet med dette, samt eventuelle andre udgifter i forbindelse med købet.
Oplysninger om ledninger

Der er ved indhentning af oplysninger i Ledningsejerregisteret fremkommet følgende ledninger i skel:

  • N1
  • EL:CON
  • Sønderborg Forsyning.
Hvem kan jeg kontakte med spørgsmål?

Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

Gode grunde til at slå til

  • Unikt areal til seniorbolig
  • Tæt på Oksbøl Skov
  • Tæt på Havnbjerg Centeret

Område

6430, Nordborg

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg