Kirsten H. Bachmann

Slesvigsk Parti
Årgang
1970

Medlem af følgende udvalg:

Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
140
Medlemskaber og bestyrelsesposter Årligt vederlag i kr.
Medlem af Byrådet 104.052,51
Formand for Teknik-, By- og Boligudvalget 188.531,52
Medlem af Natur-, Klima- og Miljøudvalget 27.833,04
Medlem af Handicaprådet -
Stedfortræder i Valgbestyrelsen -
Delegeret i Kommunernes Landsforening