logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sammenhængende børne- og ungepolitik - Ambitioner i øjenhøjde

Vi har ambitioner på alle børn og unges vegne med udgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller udfordringer
Opdateret 03.08.2021

Alle børn og unge er unikke 

Alle børn og unge er vigtige medborgere 

Alle børn og unge har kompetencer

politikker emne.jpg

 

Det betyder at:

  • Alle børn og unge skal mødes i øjenhøjde
  • Alle børn og unge skal tilbydes målrettede tiltag, så de hver især kan udfolde deres individuelle udviklingspotentialer
  • Alle børn og unge skal kunne indgå i mangfoldige fællesskaber
  • Alle børn og unge skal mødes med respekt og anerkendelse
  • Alle børn og unge skal ses, høres og inddrages, så de kan være arkitekter i eget liv
  • Alle børn og unge skal være en del af positive fællesskaber
  • Alle børn og unge er vores alles fremtid
  • Alle børn og unge har et udviklingspotentiale, som de skal støttes i at udvikle
  • Alle børn og unge skal mødes med fokus på deres individuelle ressourcer og styrker

Du finder den sammenhængende børne- og ungepolitik her: