logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Grundlisteudvalget

Grundlisteudvalget er ansvarlig for udvælgelse af lægdommere.
Opdateret 11.05.2022

Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg på 5 medlemmer.

Udvalgets opgave er én gang hvert 4. år at udvælge et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge.

Hvad er en lægdommer?

En lægdommer er en mand eller kvinde uden juridisk eksamen, der sammen med de juridiske dommere i by- og landsretten lytter til alle forsvarets og anklagemyndighedens argumenter i en straffesag.

Lægdommerens opgave er, sammen med de juridiske dommere, at dømme eller frifinde den person, der er anklaget for at have overtrådt straffeloven.

Lægdommere udpeges for en periode på fire år.

Læs mere om lægdommersystemet her 

Hvem sidder i Grundlisteudvalget?

Grundlisteudvalgets medlemmer:

  • Kurt Nissen (A)
  • Arno Knöpfli (S)
  • Asger Romme Andersen (Ø)
  • Vivi Brit Nielsen (V)
  • Ingrid Johannsen (V)