Salg af matr. 26, Lysabild Ejerlav, Lysabild

Sønderborg Kommune udbyder nu landbrugsjord til salg. Arealet er på 18.339 m2

Skråfoto

Sønderborg Kommune udbyder hermed matr.nr. 26 Lysabild Ejerlav, Lysabild til salg. Arealet benyttes i øjeblikket som landbrugsareal. Arealet er på ca. 18.339 m2 beliggende ved Inderhave på Sydals.

Matriklen er beliggende i landzone og er ikke lokalplanlagt eller rammelagt i Kommuneplanen. 

Køber gøres opmærksom på at der på nuværende tidspunkt er en forpagtningsaftale på arealet, som kan opsiges med tre måneders varsel til en 1. september. Overtagelse kan således tidligst ske pr. 1. september 2024.

Arealet udbydes med en mindstepris på 280.000 kr. ekskl. moms, handlen pålægges ikke moms.

Købstilbud indsendes via sikker post.

Supplerende information

  • Køber skal selv betale for arealoverførsel, tinglysning af købet og de omkostninger som der er forbundet med dette.
  • Vil køber blive pålagt moms: nej
  • Arealet har tidligere været omfattet af lokalplan som muliggjorte boligbyggeri. Lokalplanen er aflyst og arealet sælges som landbrugsareal. Køber gøres opmærksom på, at den offentlige ejendomsvurdering samt skatter afledt heraf ændres i takt med grundens udviklingsmulighed ud fra Vurderingsstyrelsens værdifastsættelse. Arealet er på nuværende tidspunkt ikke offentligt værdiansat som landbrugsareal. Køber opfordres til at sikre at arealet opnår landbrugskategori ved overførsel til egen ejendom.

 

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg