Tage Petersen

Venstre
Årgang
1955

Medlem af følgende udvalg:

Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
495
Medlemskaber og bestyrelsesposter Årligt vederlag i kr.
Medlem af Byrådet 104.052,51
Medlem af Økonomiudvalget 27.833,04
Medlem af Teknik-, By- og Boligudvalget 27.833,04
Medlem af Jordkøbsnævnet -
Medlem af bestyrelsen for ProjectZero Fonden -
Stedfortræder i Valgbestyrelsen -
Delegeret i Kommunernes Landsforening