Byggegrund på Bøgevej 22A, Gråsten

Bøgevej 22A er en særdeles attraktiv byggegrund i et familievenligt kvarter beliggende i naturskønt område nær Gråsten.
 
 

Sønderborg Kommune sælger matr. nr. 248, Adsbøl, Gråsten til salg. Arealet sælges som en byggegrund på 798 m2 beliggende på Bøgevej 22A, i Adsbøl.

Roligt beliggende i et allerede veletableret villakvarter ligger denne fine hjørnegrund. Grunden er beliggende i landzone og benyttes i øjeblikket som grønt areal.

Hvordan køber jeg byggegrunden?

Du sender et købstilbud via knapperne "Send købstilbud" øverst på siden.

Hvordan er det at bo i Adsbøl?

Adsbøl er en lille landsby mellem Gråsten og Sønderborg med ca. 350 indbyggere. Adsbøl ligger ved Nybøl Nor og er et særdeles naturskønt område.

I Adsbøl findes desuden Æblegård friskole og der er kort afstand til Gråsten, der byder på indkøb af både daglig- og detailvarer, skole, daginstitutioner og meget mere. Derudover er der kort afstand til de større handelsbyer Sønderborg og Aabenraa samt motorvejstilkørslen.

Hvor meget må jeg bygge på grunden?
  • Du må kun bygge åben-lav og tæt-lav helårsbeboelse
  • Maksimalt 2 etager med en max højde på 8 m
  • Maksimal bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse er 30 pct.
  • Maksimal bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse er 40 pct.
Er grunden byggemodnet?

Grunden er ikke byggemodnet, og køber skal derfor regne med, at der skal anlægges forsyningsstik til både vand, varme og elforsyning mm. Omkostningerne til de fysiske stik samt til tilslutningsbidragene skal køber selv afholde.

Skal jeg selv etablere stik til regn- og spildevand?

Køber skal selv etableret stik til regn- og spildevand på byggegrunden.

Ved salget forbeholder Sønderborg Kommune sig retten til at opkræve tilslutningsbidraget til regn- og spildevandskloakering oven i byggegrundens pris. Prisen er på kr. 64.687,50,- (gældende pris fra Sønderborg Forsynings takstblad 2021).

Hvor meget grundskyldsværdi har arealet?

Arealet har i dag en grundskyldsværdi på kr. 0,-  da der endnu ikke forelægger en særskilt vurdering af arealet.

Køber gøres opmærksom på, at værdien vil ændre sig afhængig af købers udnyttelse af arealet.

Hvem kan jeg kontakte med spørgsmål?

Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg