logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Boenhed Flintholm

Velkommen til boenhed Flintholm, et botilbud til voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med behov for døgndækning.
Opdateret 07.12.2018

Flintholm er en boenhed efter ABL § 105 for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med døgndækning.
Flintholm drives sammen med boenhed Bosager i Sønderborg.

Der er i alt 20 lejligheder fordelt på to grupper med 10 lejligheder i hver, med tilhørende fællesstue og køkken.

Boenhed Flintholm

Flintholm ligger i Nordborg på det nordlige Als.

Byen har indkøbsmuligheder, slot, skov, vand og fantastiske naturskønne omgivelser.
Ønsker man andre aktivitetstilbud ligger Sønderborg ca. 30 min. kørsel fra Flintholm.

Borgerne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller behov for omsorg, pleje og behandling.

Flintholm er et døgntilbud hvor der primært er ansat pædagoger. Derudover er der ansat, husassistenter, køkkenleder, køkkenassistenter, ejendomsfunktionærer, social- og sundhedsassistenter samt vikarer.

Det er det faste personale, der med udgangspunkt i den enkelte borgeres evne, ønsker og lovmæssige ret til selvbestemmelse tilrettelægger et individuelt tilbud, der understøtter den enkelte borgers mulighed for udvikling og trivsel.