Byggegrund på Helved 1, Augustenborg

Køb den lækre og attraktivt beliggende byggegrund Helved 1 i Augustenborg, hvor den tidligere Frydendal Kro lå. Et lille stykke af himlen - på vejen til Helved.

Der pågår i foråret 2024 en uafklaret sag om skelforhold på grundens nordøstlige del. Der kan være tale om, at ca. 25 m2 overdrages til anden ejendom. Det vil ikke have indflydelse på salgspris etc. på salg af Helved 1. Endelige købsaftale vil blive tilrettet ved salg.

 
 

Sønderborg Kommune sælger ejendommen, dvs. begge matrikler til en samlet pris på minimum 995.000 kr. inkl. moms. Køber skal selv genetablere forsyningsstik til grunden og betale evt. tilslutningsbidrag.

Afgiv dit købstilbud via knapperne øverst på siden.

Om Helved 1, Augustenborg

Ejendommen Helved består af 2 matrikler (matr. nr. 85a og 279 Helved, Notmark) på hhv. 7.507* m2 og 1.139 m2, som ligger på hver sin side af vejen Helved.

I området har du alt, du skal bruge: Der er dagpleje i området, børnehave i Asserballe, daginstitutioner og folkeskole i Fynshav og Augustenborg. Midtals Friskole med klasser fra 0. til 9. ligger midt i landsbyen. Alle skoler har SFO.

Nørreskoven, Danmarks måske længste kystskov, ligger kun et stenkast væk, og bag det ligger Lillebælt med Taksensand Fyr som områdets kendingsmærke. Der er kun ca. 3 km. til færgelejet og indkøb i Fynshav. Busrute 225 mellem Sønderborg og Fynshav stopper 300 meter fra ejendommen, og der er kun 20 min i bil til Sønderborg By.

Hvornår kan jeg overtage grunden?

Overtagelsesdagen skal angives af køber maksimalt 3 måneder fra dato for bud.

Skal jeg selv betale tilslutningsbidrag?

Ja, køber skal selv genetablere forsyningsstik til grunden og betale evt. tilslutningsbidrag.

Hvordan kommer jeg i gang med at bygge på grunden?

Ejendommen ligger i landzone og kræver derfor en landzonetilladelse af Sønderborg Kommune til nybyggeri og udstykning.

Til inspiration har vi vedlagt en landzonetilladelse til en villa på ca. 200 m2 samt et udhus på ca. 100 m2.

Du skal ansøge om et konkret byggeprojekt, når ejendommen er købt. Der kan i landzonetilladelsen være særlige krav til udseende, placering og byggestil etc. Se mere i dokumentet ”Landzonetilladelse Helved 1, 6440 Augustenborg”.

Landzonetilladelsen giver samtidig mulighed for udstykning af en grund på 1200 m2. Det betyder, at restarealerne kan sælges fra til sammenlægning med anden ejendom.

På den vestlige mindre matrikel får du en terrasseret skrænt, der tidligere blev benyttet til opholdsareal og siddeområde til kroen. Den østlige og største matrikel er planeret og klar til bebyggelse.

Er grunden forurenet?

Der er ingen registrerede eller kendte jordforureninger på grunden eller i nærheden.

Er der foretaget jordbundsundersøgelser?

Nej, der er ikke foretaget jordbundsundersøgelser på arealet. Køber kan, for egen regning og efter aftale med Sønderborg Kommune, foretage undersøgelser.

Er der risiko for oversvømmelse?

Ejendommen vurderes ikke til at være belastet af oversvømmelser og risiko herfor. Se evt. "Oversvømmelseskort".

Vej og adgang

Sønderborg Forsyning har en vejret hen over matrikel 85a til et teknisk anlæg placeret i det østlige skel.

Der må påregnes et arealfradrag til udvidelse af vejen Helved på ca. 495 m2 (”Kort over reduktion af areal pga. vej”).

Købsprisen vil ikke blive justeret pga. dette. Støttemuren mellem vejen og matrikel 279 vil blive udbedret af sælger inden overtagelsesdagen.

Ejendomsvurdering og skat

Vi gør opmærksom på, at grundens ejendomsvurdering og afledte skattesatser ændres dels ved frastykning og ved købers udnyttelse af grunden.

Udbud- og salgsvilkår
  • Læs vores udbudsvilkår og salgsvilkår
  • Bud afgives ved at indsende købstilbud (ligger under dokumenter) via sikker post. Husk at udfylde overtagelsesdatoen og nødvendig data om virksomheden, der byder herunder købers CPR nr. eller CVR nr. Bud afgivet på andre måder accepteres ikke.
  • Bud fra virksomheder skal vedhæftes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der er maksimalt 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.
  • Vær opmærksom på, at modkrav eller vilkår for budgivers side, vil gøre buddet ugyldigt.
  • Salget sker med fuld ansvarsfraskrivelse for sælger og som erhvervssalg.

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg