logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Grønnekærvej 1, Dybbøl, 6400 Sønderborg

Opdateret 17.03.2020

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Grønnekærvej 1, Dybbøl, 6400 Sønderborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 3 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Grønnekærvej 1, også betegnet som Skansegården, ligger placeret ca. 500 meter syd for Dybbøl Mølle og er derved centralt placeret i Skanseterrænnet fra 1864. Skansegården er en del af en større sammenhæng af gamle gårde på bakkedraget mod Flensborg Fjord. De er alle, på nær én, opført efter 1864, eftersom de oprindelige gårde sandsynligvis er gået tabt i forbindelse med krigen.

Skansegården udgøres af et stuehus til en landejendom fra 1872. Bygningen er opført som et senklassicistisk længehus af gule Flensborgsten samt med stejlt halvvalmet tag af eternit. Stilen er enkel og veldisponeret, hvor pudsede liséner omkring indgangspartiet og hjørner samt den pudsede hovedgesims understreget stilperiodens kendetegn. Facaderne er taktfaste og velproportioneret, hvor enkelte af de originale vinduer og sålbænke i træ stadig findes.

Den store ubrudte tagflade mod nord giver huset en tyngde, tagfladen mod syd er derimod brudt af en senere tilført taskekvist, der åbner for udsigt over marker og Flensborg fjord. Mod stuehuset nordvendte facade findes et mindre arkitektonisk samhørende udhus, til hvilket der er adgang via en lille mellembygning.

Pudsafskalninger, varierende teglstenstyper samt eftermonterede vinduer, tag og kvist, har sløret bygningens oprindelige udtryk.

Nedrivningsanmodningen begrundes med bygningens dårlige forfatning, der blandt andet skyldes, at bygningen ikke har været beboet de sidste mange år. Ejer ønsker derfor at opføre et nyt hus på grunden.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 21. april 2020by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.