logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Holmskovvej 5, 6430 Nordborg

Opdateret 15.09.2020

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Holmskovvej 5, 6430 Nordborg. Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Ejendommen består af et stuehus samt flere udhusbygninger, hvoraf bygning nr. 6 på ejendommen er udpeget som bevaringsværdig. Ejendommen er beliggende i det åbne land. Den bevaringsværdige udhusbygning er opført med sort sokkel, pudset murværk i en grå nuance og et saddeltag belagt med stålplader. Bygningskroppen er kompakt og samt med en lav detaljeringsgrad, hvor staldvinduer af oprindelig udseende er monteret i facaderne. Mod bygningen østvendte gavlende findes en tilbygning med bindingsværk.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 13. oktober 2020 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.