logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Stien 2, 6310 Broager

Opdateret 09.09.2019

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af et bevaringsværdigt byhus på ejendommen Stien 2, 6310 Broager.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring. Foruden boligen søges om nedrivning af et mindre udhus på ejendommen, der findes mod bygningens sydvendte facade.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Stien 2 er opført som et historicistisk byhus i 1880, og fremstår i pudset murværk med hvide murværksdetaljer og gesims. Byhusets facader fremstår velproportionerede og med taktfaste vinduer og døre, der er udført med buestik samt profilerede sålbænke og vinduesåbninger. Bygningens nord- og sydvendte facader er ligeledes prydet med en frontgavl mod vest, der gør, at bygningen syner af en 2 etages bygning mod Storegade.

Til- og ombygning af bygningen har sløret det oprindelige arkitektoniske udtryk. Disse består blandt andet af tilmurede murhuller, hvilket er sket i forbindelse med, at bygningen delvist blev ombygget fra butik til beboelse i 1977. Endvidere er der tilbygget et udhus mod bygningens gårdside.

Stien 2 er beliggende i den centrale del af det Broager. Ejendommen afgrænses mod øst af ældre bebyggelse på Stien, der fremstår som en tæt bebygget sidegade. Mod vest afgrænses ejendommen af et mindre areal mellem Storegade og den vestvendte gavlfacade samt et større åbent byrum med butikker og parkeringspladser. Det oprindelige fortættede bymiljø er opløst i forbindelse etablering af p-pladser og en større dagligvarebutik i løbet af 60´erne og 70´erne.

Ejer begrunder sin nedrivningsansøgning med, at bygningerne i en længere periode ikke er blevet tilstrækkeligt vedligeholdt og derfor er i dårlig forfatning. Ejer ønsker at opføre nye boliger på matriklen.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 21. oktober 2019 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg