logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning til forældre, dagtilbud og skole

Læs om rådgivning, vejledning og støtte til børn, forældre og personale i Sundhedsplejen, dagtilbud og skole
Opdateret 28.08.2019

PPR tilbyder pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning til børn, forældre og personaler i dagtilbud og skole.

Hvis du som forældre oplever, at dit barn har sproglige vanskeligheder kan tale-hørekonsulenterne hjælpe med råd og vejledning til jer, barnets dagtilbud eller skole. Tale-hørekonsulenterne hjælper også med undervisning af børn med sproglige vanskeligheder og hørevanskeligheder.

Hvis du som forælder eller dit barns institution eller skole er bekymret for dit barns læring, udvikling og trivsel, kan det være nødvendigt at vurdere barnets lærings- og udviklingsmuligheder. I samarbejde med Jer som forældre og den psykologfaglige medarbejder, der er tilknyttet dit barns dagtilbud eller skole kan der arbejdes med at tilpasse den specialpædagogiske indsats og rammerne omkring Jeres barn.

I skole og dagtilbud arbejdes der forebyggende og målrettet med at skabe inkluderende læringsmiljøer i samarbejde med inklusionsmedarbejdere, så flest mu­lige børn og unge får mulighed for at være en del af et mangfoldigt børne-og klassefællesskabet. Gennem sparring og rådgivning til de voksne omkring børnene i dagtilbud og skoler, tilpasses rammer, strukturer og aktiviteter, så de tilgodeser alle børn.