Afgørelse

Afgørelse om ikke landzonepligtig terrænregulering på Klinting 4, 6400 Sønderborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg kommune træffer hermed afgørelse om ikke landzonepligt, i forbindelse med terrænregulering med 40 m3 ren jord på matrikel 11b, Lambjerg, Hørup ejerlav. Hvis du er part i sagen og ønsker at klage over afgørelsen finder du klagevejeledningen sidst i den vedhæftede afgørelse.  

Klagefrist

Område

Hele kommunen

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00