logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Privat pasningsordning

Privat institution eller tilskud til privat pasningsordning.
Opdateret 27.08.2019

Tilskud til privat pasningsordning (privat passer)

Du/I kan få tilskud til privat pasningsordning fra det tidspunkt, hvor aftalen om privat pasning er godkendt af Pladsanvisningen på kommunalbestyrelsens vegne.

Tilskuddet udbetales forud den sidste hverdag i hver måned.

Kommunen yder tilskud med højst 75% af udgiften til pasning af børn inden for en bestemt aldersgruppe indtil skolestart.

Tilskud til privat pasningsordning i 2019

Takster for tilskud til privat pasningsordning med virkning fra 1. januar 2019.

Børn i alderen 24 uger til og med 2 år og 8 mdr.

 33-48 timer kr. 6.075
Op til 32 timer 4.094 .kr

Børn i alderen 2 år og 9 mdr. til 5 år

 33-48 timer 4.094 .kr
Op til 32 timer kr. 2.702

Liste over private passere

Ønsker du som forældre at få et tilskud til en privat pasningsordning, så skal du selv tage kontakt og indgå en eventuel aftale med den private passer.

Vær opmærksom på:

  • Der ydes ikke tilskud, hvis du holder barselsorlov på barnet, der passes
  • Der ydes ikke økonomisk friplads til privat pasningsordning

Liste over private daginstitutioner

Ønsker du som forældre at få dit barn optaget i en privat daginstitution, så skal du henvende dig direkte til institutionen. Find kontaktoplysninger og mere information om de private daginstitutioner via linkboksen nederst på siden.

Her kan du bl.a. også finde oplysninger om børnehavens dagligdag, læreplaner, personale og kostplaner.

Hvis du vil oprette en privat daginstitution

Privatinstitutioner skal overholde gældende lovgivning, Sønderborg Kommunes regler for etablering og drift af daginstitution samt de mål, politikker og pædagogiske principper, der er gældende i kommunens dagtilbud.

Imidlertid har privatinstitutioner nogle frihedsgrader i forhold til økonomi, overskud og forældrebetaling. Endvidere optager privatinstitutionen selv børn.

Privatinstitutioner, der ønsker at etablere og drive dagtilbud skal i ansøgningen dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af Sønderborg Kommunes kriterier, der er formuleret i "Godkendelseskriterier for private daginstitutioner" (nederst).

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.