logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Rygestop

Rygning er yderst sundhedsskadeligt for dig. Læs om vores tilbud til dig som ønsker at blive røgfri og nikotinfri.
Opdateret 11.11.2021

I et rygestopforløb får du støtte til at komme ud af din afhængighed og holde fast i din beslutning om at være røgfri og nikotinfri, hvad enten du er ryger, bruger e-cigaret, snus eller nikotinpræparater.

Et rygestopforløb starter med en kort afklarende samtale pr. telefon, hvor vi aftaler dit videre rygestopforløb.

Tilbuddet er gratis for alle, der bor i Sønderborg Kommune.

Findes der rygestopforløb i grupper?

På et rygestopkursus får du støtte til at komme ud af din afhængighed og holde fast i din beslutning om at være røgfri og nikotinfri. Du deltager på et hold, hvor du kan dele dine oplevelser med andre rygestoppere. I bakker hinanden op og udveksler erfaringer - og dette fællesskab og engagement er en vigtig del af den succes, de fleste rygere har med kurset.

Et rygestopkursus strækker sig over 7 møder, hvor slutmålet er et rygestop. Det handler ikke bare om at trappe ned. Det skal du være indstillet på fra starten.

Holdstartdatoer på Sundhedscentret i Sønderborg:

Onsdag den 8. december kl. 10

Har du ikke mulighed for at deltage på et planlagt rygestophold, så gerne kontakt os alligevel, så kan vi aftale andre muligheder.

Kan jeg kombinere et rygestopsforløb med fitness?

På ’rygestop og fitness’ kombinerer vi rygestoprådgivning og træning hver gang.

Vi lægger vægt på, at alle får målrettet rygestopinspiration og sved på panden. Alle med et rimeligt helbred – uanset erfaring med træning, alder og træningsniveau – kan være med. 

Træningen kan eksempelvis være styrketræning, cirkeltræning, konditionstræning, udendørstræning, lege eller afspænding.

Træningen køres igennem af en erfaren instruktør.

Næste rygestophold starter

Onsdag den 24. november kl. 13

Kan jeg få hjælp til rygestop, hvis jeg er gravid?

Når du er gravid, er du måske mere motiveret for at stoppe af hensyn til dit ufødte barn. Sønderborg Kommune tilbyder gratis rygestopforløb til vordende forældre. En rygestoprådgiver vejleder og støtter dig og din partner i, hvordan I kan blive røgfrie, og forløbet tilrettelægges ud fra jeres ønsker og behov. 

Gennem rygestoprådgiveren får I hjælp og støtte til at forberede et rygestop og modtager vejledning om helbredsfordele, vægt, abstinenser, nikotinafhængighed med videre. I får også støtte til at lære jeres rygevaner at kende, så I lettere kan bryde dem og takle rygetrangen.

Samtalerne kan foregå på Sundhedscentret i Sønderborg eller i Sundhedshuset i Nordborg eller Gråsten.

Kan jeg få særlig hjælp til rygestop, hvis jeg er på et værested?

Hvis du er tilknyttet Socialpsykiatrien, kan du få rygestoprådgivning på værestederne i kommunen.

Gennem rygestoprådgiveren får du hjælp og støtte til at forberede et rygestop og modtager vejledning om helbredsfordele, vægt, abstinenser, nikotinafhængighed med videre. Du får også støtte til at lære dine rygevaner at kende, så du lettere kan bryde dem og takle rygetrangen.

Rygestoprådgivningen kan kombineres med NADA terapi (akupunktur).

Henvend dig til personalet på værestederne for at komme i gang med dit rygestop.

Kan jeg få hjælp til mit rygestop på min arbejdsplads?

Det kan være lettere at blive røgfri, hvis det sker i fællesskab med andre kolleger.

Sundhedscentret tilbyder gratis rygestopforløb i grupper for ansatte på virksomheder i Sønderborg Kommune.

Det kan foregå på virksomheden eller i Sundhedscentret, tilrettelagt efter virksomhedens daglige praksis.

Læs mere under gruppeforløb på denne side.

Kan jeg få tilskud til rygestopmedicin eller nikotinerstatning?

Muligheden for at få tilskud til rygestopmedicin eller nikotinerstatning vil bero på en individuel vurdering ved en rygestoprådgiver.

Kan jeg få hjælp til mit rygestop online?

Du kan få virtuel hjælp til dit rygestop via LIVA app

Er der et særligt tilbud for unge?

X-hale er et rygestopsforløb for unge, som kan forgå individuelt og i grupper.

Forløbet giver værktøjer til at komme igennem et rygestop og holde fast i beslutningen om at være røgfri. Rådgivningen varetages af en professionel x-haleinstruktør.

Tilbuddet er for unge op til 22 år. Der er mulighed for, at venner, studerende eller andre, der kender hinanden på forhånd, kan lave en rygestopgruppe sammen - dog skal der være minimum 5 deltagere.