logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Offentlig høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med miljøvurdering og VVM-redegørelse for biogasanlæg ved Glansager, Lambjerg, Hørup

Opdateret 24.04.2018

Sønderborg Byråd har den 28. februar 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 3.1-5 for biogasanlæg ved Glansager, Lambjerg, Hørup og kommuneplantillæg nr. 2 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029 samt tilhørende miljørapport indeholdende VVM-redegørelse og miljøvurdering af plangrundlaget.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af et biogasanlæg med tilhørende bygninger, tanke og andre tekniske anlæg med relation til biogasanlægget ved Glansager øst for Sønderborg. Herudover er det formålet med lokalplanen, at anlægget udføres under hensyntagen til det omkringliggende landskab og at sikre vejadgang til området.

Der er samtidig med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg, nærmere bestemt forsyningsanlæg i form af biogasanlæg.

Miljøvurdering af plangrundlaget sammenskrives med VVM-redegørelsen i én samlet miljørapport. Formålet med miljørapporten er at forbedre beslutningsgrundlaget ved at belyse projektets og planernes miljømæssige konsekvenser og mulige gener for blandt andet mennesker, natur og landskab, før der tages endelig stilling til projektet og planerne.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger til planforslaget

Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg er i offentlig høring i 8 uger fra den 7. marts og frem til den 2. maj 2018. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med dine kommentarer til lokalplanen. Når du åbner lokalplanen, kan du trykke på linket "Din kommentar" i højre side, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Hvis du ønsker at læse eller kommentere lokalplanforslaget, kan du besøge den digitale udgave af lokalplanforslag 3.1-5.

Mulighed for bemærkninger til miljørapporten

Den tilhørende miljørapport indeholdende VVM-redegørelse og miljøvurdering af plangrundlaget er ligeledes i offentlig høring i 8 uger fra den 7. marts og frem til den 2. maj 2018. Mens miljørapporten er i høring, har du mulighed for at komme med dine kommentarer til miljørapporten. Afsenders navn, adresse og e-mailadresse anføres og bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til e-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk eller:

Sønderborg Kommune

Erhverv og Affald
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Vil du vide mere?

Spørgsmål til miljørapporten kan rettes til: 

Sønderborg Kommune

Erhverv og Affald
Anne-Mette Kildegård Andersen
Tlf.: 88 72 58 09
E-mail: aann@sonderborg.dk 

Spørgsmål til planforslaget kan rettes til:

Sønderborg Kommune

By og Landskab
Camilla Brink Harck
Tlf.: 88 72 73 75
E-mail: cahr@sonderborg.dk