Afgørelse

Landzonetilladelse til belysning på DcH-træningsbanen, Ringridervej 4, 6310 Broager

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte 8 lysmaster på ejendommen matr.nr. 438 Broager Ejerlav, Broager, der ligger på Ringriderpladsen 4, 6310 Broager, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Klagefrist

Område

6310, Broager

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00