Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere en 42 m høj antennemast på Søndre Landevej 158, 6400 Sønderborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en 42 høj gittermast med tilhørende teknikskabe på ejendommen matr.nr. 18 Klinting, 6400 Sønderborg, der ligger ved Søndre Landevej 158, Klinting, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af nye anlæg i landzone.

Klagefrist

Område

6400, Sønderborg

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00