Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere et anneks på 40 m² på ejendommen matr.nr. 89, Vibøge, Lysabild, der ligger på Vibøgevej 24, 6470 Sydals

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et anneks på 40 m² på ejendommen matr.nr. 89, Vibøge, Lysabild, der ligger på
Vibøgevej 24, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Klagefrist

Område

6470, Sydals

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00