Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere et solcelleanlæg på taget af staldbygning på ejendommen matr.nr. 129 Bækken, Rinkenæs der ligger på Krusåvej 9, 6300 Gråsten

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på staldbygningens tagflade svarende til cirka 745 m2 på ejendommen matr.nr. 129 Bækken, Rinkenæs der ligger på Krusåvej 9, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse.

Klagefrist

Område

6400, Sønderborg

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00