Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus og garage

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt stuehus på 194 m2 samt en garage-/administrationsbygning på 194 m2 på ejendommen matr.nr. 13 Skelde, Broager, der ligger på Skeldemark 10, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone. 

Klagefrist

Område

Hele kommunen

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00