Afgørelse

Landzonetilladelse til ridebane på ejendommen matr.nr. 16 Stenderup, Nybøl, der ligger på Stenderup 11, 6400 Sønderborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri
Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at lovliggøre en eksisterende ridebane på cirka 800 m2 på ejendommen matr.nr. 16, Stenderup, Nybøl, der ligger på Stenderup 11, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Klagefrist

Område

6400, Sønderborg

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00