Afgørelse

Landzonetilladelse til at udvide eksisterende udhus på ejendommen Ramsel 4, 6430 Nordborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udvide et udhus fra 37 m2 til 65 m2 på ejendommen matr.nr. 128 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, der ligger på Ramsel 4, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ny bebyggelse landzone.

Klagefrist

Område

6430, Nordborg

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00