Afgørelse

Miljøgodkendelse til fristforlængelse til terrænregulering, Pomosevej 7, 6440 Augustenborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune har den 8. september 2022 meddelt miljøgodkendelse til Friis A/S, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Friis A/S har søgt om fristforlængelse af den eksisterende miljøgodkendelse til terrænregulering på en del af matrikel nr. 343 Asserballeskov, Asserballe, Pomosevej 7, 6440 Augustenborg.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 6. oktober 2022.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Klagefrist

Område

Hele kommunen

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00