Start- og udviklingspuljen

Sønderborg Kommune ønsker at være med til at fremme foreningslivet med muligheder for at søge tilskud og puljer.

Nye foreninger med folkeoplysende formål kan søge om tilskud til fx udviklingsarbejde, enkeltstående projekter, amatørkulturelle aktiviteter m.m.

Hvilke foreninger kan søge om tilskud?

Man kan søge fra Start- og Udviklingspuljen, hvis man:

  • Er ny forening med et folkeoplysende formål
  •  
  • Laver udviklingsarbejde, enkeltstående projekter, amatørkulturelle aktiviteter, folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud, samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål og virksomhed af tværgående karakter.
  •  

Tilskuddet kan kun gives til allerede godkendte foreninger og er tænkt som hjælp til selvhjælp i forbindelse med nye tiltag og initiativer, og er således ikke til driftsudvidelse af eksisterende aktiviteter.

Hvordan ansøger vi?

Ansøgninger sendes til Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Kultur og Fritid.

Hvor meget tilskud kan vi søge?

Der kan bevilges tilskud på op til kr. 5.000 til den enkelte forening, dog maximalt i alt kr. 40.000 på årsbasis. Ofte vil et tilskud, som er bevilget som start- og udviklingstilskud, det efterfølgende år være givet som tilskud fra Sønderborg-Ordningen.

Ansøgninger behandles løbende.

Hvad forpligter tilskuddet os til?

Der skal indsendes et tilbagemeldingsskema samt kopier af eventuelle relevante bilag.

Image
Kulturnatten

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg