logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Snerydning og glatførebekæmpelse

Læs om hvordan kommunen vintervedligeholder veje, fortove, stier og se webcams fra veje og broer på Als.
Opdateret 16.02.2021

Kørebaner

Gennemfartsveje (Vintervejklasse I): Vi tilstræber at holde vejene farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Vi udfører præventiv glatførebekæmpelse. Ved snefald igangsætter vi rydningen, når der er faldet sne som vanskeliggør afvikling af trafikken.

Fordelingsveje (Vintervejklasse II): Saltning og snerydning udføres kun mellem kl. 5.00 og 18.00. Saltning udføres så vidt muligt som præventiv saltning. Vi snerydder ved drivedannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag.

Lokalveje (Vintervejklasse III): Saltning og Snerydning udføres kun på hverdage og indenfor normal arbejdstid fra kl. 7.00 til kl. 15.00 i det omfang mandskab og materiel er til rådighed.

Øvrige veje (Vintervejklasse IV): Saltning og snerydning foretages kun undtagelsesvis.

Ikke kategoriserede veje: Veje der ikke er markeret på kortet i linket, er for de flestes vedkommende private fællesveje, og er ikke omfattet af kommunal snerydning og glatførebekæmpelse.

Kort over vintertjeneste (se 'temavælger' for mere info)

 

Cykelstier

Hovedstier

Vinterstiklasse I: Vi tilstræber at holde stierne farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Vi udfører præventiv glatførebekæmpelse. Snerydning igangsættes efter behov så færdslen bedst muligt kan afvikles uden problemer.

Vinterstiklasse II: Saltning og snerydning udføres kun mellem kl. 5.00 og 18.00. Saltning udføres ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum. Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum, så færdslen kan afvikles uden problemer.

Lokale stier

Vinterstiklasse III: Saltning og Snerydning udføres kun på hverdage og indenfor normal arbejdstid fra kl. 7.00 til kl. 15.00 i det omfang mandskab og materiel er til rådighed.

Øvrige stier

Vinterstiklasse IV: Saltning og snerydning foretages kun undtagelsesvis.

Kort over vintertjeneste (se 'temavælger' for mere info)

Øvrige stier

Fortove: Snerydning og glatførebekæmpelse på fortove som ligger nærmere end 10 m. fra skel, skal ryddes af tilstødende lodsejere.

Gågader, gågadezoner og torvearealer: I gågader og gågadezoner har lodsejere pligt til at snerydde og salte på arealet indtil 5 m. fra facaden. Grundejerne skal skrabe sneen sammen og placere den på arealet, som skal ryddes af grundejerne.

Kort over vintertjeneste (se 'temavælger' for mere info)

Saltning

Vi salter normalt ikke. Hvis vi undtagelsesvis salter udføres dette indenfor normal arbejdstid fra kl. 7.00 til kl. 15.00. Snerydning udføres indenfor normal arbejdstid når snefald og fygning er ophørt.

Webcams

Hvis du vil vide, om vejen er ryddet inden du kører ud i bil, kan du her se webcams på Vejdirektoratets hjemmeside.

Selvbetjening

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj. 

Hvis... Læs mere