logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Erhvervsaffald

Information om håndtering af erhvervsaffald for dig der har virksomhed i Sønderborg.

Selvbetjening

Affald fra virksomheder i Sønderborg Kommune

Affald til genanvendelse skal afleveres til en virksomhed, der er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. Affald til forbrænding skal... Læs mere

Opdateret 09.06.2021

Som virksomhed skal du sikre dig, at dit affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt. Virksomheder har pligt til at benytte de ordninger, som kommunen har fastlagt.

I regulativet for erhvervsaffald kan du læse om reglerne for sortering og bortskaffelse af dit erhvervsaffald. Erhvervsaffald til genbrug er ikke kommunens ansvarsområde, når det afleveres direkte til en registreret affaldsmodtager eller –indsamler, som er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Erhvervsaffald er affald fra service-, handels-, kontor- og fremstillingsvirksomheder. Afhængig af, hvilken branche din virksomhed hører til, er der forskellige typer erhvervsaffald. Det kan fx være: