logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Offentlig høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med miljøvurdering af planerne og projektet samt udkast til tilladelse for biogasanlæg ved Kværs

Opdateret 20.03.2019

Teknik- og Miljøudvalget har den 5. marts 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 7.4-3 for Biogasanlæg ved Kværs samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 15 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029. Planforslaget ledsages af en samlet miljørapport for det konkrete projekt samt for plangrundlaget for et biogasanlæg ved Kværs.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af et biogasanlæg med tilhørende bygninger, tanke og andre tekniske anlæg med relation til biogasanlægget ved Kværs. Herudover er det formålet med lokalplanen, at anlægget udføres under hensyntagen til det omkringliggende landskab og at sikre vejadgang til området.

Der er samtidig med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg, nærmere bestemt forsyningsanlæg i form af biogasanlæg.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøvurdering af plangrundlaget er sammenskrevet med miljøvurdering af projektet i én samlet miljørapport.

NGF Nature Energy har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse. Sammen med miljørapporten offentliggøres denne ansøgning og et udkast til godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Mulighed for bemærkninger til planforslaget

Lokalplanforslaget med kommuneplantillæg er i offentlig høring i 8 uger fra den 20. marts 2019 og frem til den 15. maj 2019. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen og kommuneplantillægget. Når du åbner lokalplanen, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" i højre side, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Hvis du ønsker at læse eller kommentere lokalplanforslaget, kan dette gøres her:

Mulighed for bemærkninger til miljørapporten, ansøgning og udkast til tilladelse

Den tilhørende miljørapport indeholdende miljøvurdering af det konkrete projekt og planerne, ansøgning og udkast til tilladelse er ligeledes i offentlig høring i 8 uger fra den 20. marts 2019 og frem til den 15. maj 2019. Mens miljørapporten, ansøgning og udkast til tilladelse er i høring, har du mulighed for at komme med dine kommentarer. Afsenders navn, adresse og e-mail adresse anføres og bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til e-mail: erhverv-affald@sonderborg.dk eller:

Sønderborg Kommune
Erhverv og Affald

Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Bemærkninger til høringsmaterialet skal være kommunen i hænde senest den 15. maj 2019.

Vil du vide mere?

Spørgsmål til miljørapporten og udkast til tilladelse kan rettes til:

Sønderborg Kommune
Erhverv og Affald

Anne-Mette Kildegård Andersen
Telefon: 88 72 58 09
E-mail: aann@sonderborg.dk

Spørgsmål til planforslaget kan rettes til:

Sønderborg Kommune
By og Landskab

Jonas Nørgaard Klügel
Telefon: 88 72 69 93
E-mail: joke@sonderborg.dk