Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre en maskinhal på Amtsvejen 64, Nybøl, 6400 Sønderborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en maskinhal på 148,5 m2 på ejendommen matr.nr. 57 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Amtsvejen 64, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Klagefrist

Område

6400, Sønderborg

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00