logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det arbejdsmarkedsmæssige område og integrationsområdet.
Opdateret 04.06.2021

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget har ansvaret for beskæftigelses- og integrationsområdet. Det vil sige, at udvalget arbejder med at få flest mulige i job og for at integrere nye danskere.

På beskæftigelsesområdet arbejder udvalget for uddannelse og opkvalificering af ledige, med at sikre et bredt udvalg af jobs i kommunen og for at sikre, at virksomhederne kan få medarbejdere med de rette kompetencer.

På integrationsområdet arbejder udvalget med at skabe den overordnede ramme for kommunens samlede integrationsindsats overfor nyankomne flygtninge og familiesammenførte under den treårige integrationsperiode. Indsatsen skal sikre en god modtagelse, hjælp til at finde bolig og støtte borgeren med at komme i job eller uddannelse.

Udvalget består at fem medlemmer.

Se alle dagsordener/referater her

Møde- og rejseudgifter

I dokumentboksen nederst på siden kan du hente oplysninger om udvalgets udgifter til blandt andet møder og rejser.

​Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets medlemmer

Formand: Jan Prokopek Jensen, Socialdemokratiet
Næstformand: Niels Ole Bennedsen, Socialdemokratiet

3

Jan Prokopek Jensen
Socialdemokratiet

7

Niels Ole Bennedsen

Niels Ole Bennedsen
Socialdemokratiet

11

Gerhard Bertelsen

Gerhard Bertelsen
Slesvigsk Parti

19

Daniel Staugaard

Daniel Staugaard
Venstre

25

Dorthe Mehlberg

Dorthe Mehlberg
Dansk Folkeparti