logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Beskæftigelse og Integration

Her på siden finder du Sønderborg Kommunes beskæftigelsespolitik samt integrationsstrategi.
Opdateret 02.12.2020

Beskæftigelsespolitik 2019-2022

Sønderborg Kommunes beskæftigelsespolitik 2019-2022 er godkendt af byrådet i marts 2019. 

Det er vores ambition, at langt flere skal i beskæftigelse eller uddannelse og dermed forsørge sig selv. Det har stor menneskelig værdi, når flere oplever, at de kan forsørge sig selv og være en aktiv del af arbejdsmarkedet, hvor deres indsats er værdsat og skaber værdi. Samtidig er det med til at give vækst og velstand i Sønderborg Kommune.

Derfor har vi formuleret to overordnede mål. De afspejler vores lokale prioriteringer, der skal bidrage til at fokusere på vores beskæftigelsesindsats og gøre det muligt at følge op på den.

Vores to mål er at:

  1. Jobcenter Sønderborg er virksomhedernes foretrukne rekrutteringspartner
  2. Færrest mulige er på offentlig forsørgelse

Sønderborg Kommunes integrationsstrategi 

Byrådet godkendte den 6. april 2016 Sønderborg Kommunes integrationsstrategi. Strategien skal sikre, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte hurtigt kommer i job eller uddannelse. Strategien skal derudover skabe forudsætninger for bedre sammenhæng i indsatserne overfor nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

Integrationsstrategien er bygget op med seks væsentlige pejlemærker for integrationsindsatsen:

  1. Sønderborg Kommune handler proaktivt, når nyankomne skal boligplaceres

  2. Sønderborg Kommune vil, at børn, unge og voksne tilegner sig det danske sprog

  3. Sønderborg Kommune vil, at alle borgere i den erhvervsdygtige alder er selvforsørgende

  4. Sønderborg Kommune vil, at alle har mulighed for at tage en uddannelse

  5. Sønderborg Kommune understøtter lige adgang til fritids- og kulturlivet samt deltagelse i frivilligt socialt arbejde i Sønderborg

  6. Sønderborg Kommune understøtter integrationen med en koordineret og helhedsorienteret tilgang

Integrationsstrategien revideres i 2018.