logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vederlag til Byrådets medlemmer

Alle byrådsmedlemmer modtager vederlag og godtgørelse for deres arbejde i Byrådet. Her finder du også de vederlag, der udbetales for opgaver, der ligger ud over medlemskabet af Byrådet.
Opdateret 28.05.2020

Byrådsmedlemmerne i Sønderborg Byråd får vederlag for deres arbejde i Byrådet, stående udvalg m.v. Desuden kan medlemmerne i visse tilfælde modtage vederlag for varetagelsen af kommunale hverv i selskaber, råd og nævn.

Reglerne om vederlag findes i den kommunale styrelseslov, bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv og Sønderborg Kommunes styrelsesvedtægt.

De typer af vederlag, som byrådsmedlemmer får, er:

1. Fast vederlag
2. Udvalgsvederlag
3. Formands- og næstformandsvederlag
4. Børnetillæg
5. Vederlag til 1.viceborgmester
6. Vederlag for andre kommunale hverv

1. Fast vederlag

Alle byrådsmedlemmer modtager et fast vederlag, der som udgangspunkt anses for at være vederlæggelse for hele det kommunalpolitiske arbejde bortset fra arbejdet som medlem af og formand for stående udvalg samt hvervet som borgmester og viceborgmester.

Vederlag: 96.378,00  kr. årligt.

2. Udvalgsvederlag

Byrådet har besluttet, at der skal ydes udvalgsvederlag til de byrådsmedlemmer, der er medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Ungeudvalget.

Vederlag: 29..424,60 kr. årligt pr. udvalgsplads.

3. Formands- og næstformandsvederlag

Byrådet har besluttet, at der skal ydes vederlag til formændene og næstformændene for de stående udvalg og Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer 
Formændene for de stående udvalg og udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer får 192.170,52 kr. årligt.
Næstformændene for de stående udvalg og udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer får 64.056,84 kr. årligt.

Byrådet har endvidere besluttet, at der ydes vederlag til formanden for Børn og Ungeudvalget: 106.761,36 kr. årligt  

4. Børnetillæg

Byrådsmedlemmer med ét eller flere hjemmeboende børn under 10 år har ret til at modtage et tillægsvederlag, et såkaldt børnetillæg.
Børnetillægget er 14.911,92 kr. årligt, uanset antallet af hjemmeboende børn under 10 år.

5. Vederlag til 1.viceborgmester

Vederlaget udgør årligt 10 % af borgmesterens vederlag, altså 106.761,40 kr. årligt.

6. Særlige vederlag

Et byrådsmedlem, der har andre lønnede hverv end medlemskab af Byrådet eller Byrådets udvalg, skal hvert år inden udgangen af 1.kvartal oplyse størrelsen af det vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet. Byrådet skal herefter offentliggøre hvilke af dets medlemmer, der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv

 

Vederlag for 2019

Navn

Hverv

Vederlag

Byrådsmedlem Tom Hartvig Nielsen (A)

Formand Bestyrelsen i Sønderborg Forsyning Holding A/S  70.000 kr.

Byrådsmedlem Peter Hansen (V)

Næstformand Bestyrelsen i Sønderborg Forsyning Holding A/S  50.000 kr.

Byrådsmedlem Jan Prokopek Jensen (A)

Bestyrelsen i Sønderborg Forsyning Holding A/S

 23.000 kr.

Byrådsmedlem Daniel Staugaard (V) Bestyrelsen i Sønderborg Forsyning Holding A/S

 23.000 kr.

Byrådsmedlem Kristian Beuschau (A)

Bestyrelsen i Sønderborg Forsyning Holding A/S  23.000 kr.

Byrådsmedlem Gerhard Bertelsen (S)

Repræsentantskabet i Sønderborg Vækstråd  15.000 kr.
Byrådsmedlem Heidi F. Jørgensen (V) Repræsentantskabet i Sønderborg Vækstråd

 15.000 kr.

Byrådsmedlem Jesper Smaling (A)

Næstformand for Sønderborg Statsskole

  21.508 kr.

Byrådsmedlem Jesper Smaling (A)

Bestyrelsesformand for FGU Sønderjylland

  55.500 kr.

 

I henhold til styrelsesloven § 16e oplyser vi tal fra det foregående år. Fra april 2021 kan vi oplyse tal fra 2020.

Nyttige links

Læs Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse på retsinformation.dk